Faktoring – odzyskanie zamrożonych środków finansowych

faktoring dla firm

Faktoring polega na wykupie przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. Faktoring obejmuje dodatkowo takie usługi, jak monitoring płatności czy pomoc w ściąganiu przeterminowych należności.

Korzyści związane z faktoringiem:

  • szybkie i elastyczne dopasowanie finansowania do poziomu obrotów,
  • zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa bez angażowania dodatkowych środków,
  • wzmocnienie konkurencyjności poprzez udzielenie odbiorcom dłuższych terminów płatności,
  • poprawa bezpieczeństwa transakcji przez bieżącą kontrolę należności,
  • brak ryzyka nadmiernego finansowania,
  • brak ryzyka związanego z zadłużeniem i obniżeniem zdolności kredytowej.

Szukasz najlepszego faktoringu dla swojej firmy? Umów spotkanie, na którym przedstawię najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb Twojej działalności.