Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe – dla bezpieczeństwa transakcji

gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

Gwarancja bankowa stanowi samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Alternatywą dla gwarancji bankowej może być gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca zasadniczą formę zabezpieczenia kontraktu dla kontrahentów firmy.

Korzyści związane z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi:

  • poniesienie bezpieczeństwa realizacji transakcji handlowych z kontrahentem,
  • zmniejszenie ryzyka niewywiązania się kontrahenta z warunków umowy,
  • możliwość sprawnego wyegzekwowania swoich należności,
  • szybka wypłata kwoty roszczenia bez względu na sytuację finansową kontrahenta,
  • umocnienie wiarygodności firmy w oczach kontrahenta,
  • zabezpieczenie transakcji bez angażowania własnych środków finansowych.

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo transakcji zawieranych z kontrahentem? Dowiedz się więcej o gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, które pozwolą Ci chronić swoje interesy w relacjach biznesowych!