Kredyt inwestycyjny – na rozwój firmy

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy, który może być przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli takich których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego.

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na cele:

  • materialne – zakup środków trwałych, samochodów, maszyn i urządzeń bądź zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych bezpośrednio z działalnością,
  • niematerialne – zakup licencji i know how,
  • finansowe – zakup akcji i udziałów.

Kredyt inwestycyjny skierowany jest do:

  • osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą lub działających w ramach spółek osobowych,
  • spółek prawa handlowego,
  • osób wykonujących wolny zawód.

Korzyści wynikające z kredytu inwestycyjnego:

  • alternatywa dla leasingu,
  • finansowanie dużej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
  • rozłożenie w czasie kosztów inwestycji,
  • możliwość dostosowania terminu spłaty i wysokości rat kredytu do generowanych zysków.

Zależy Ci na dynamicznym rozwoju Twojej firmy? Skontaktuj się, by omówić warunki pozyskiwania kredytu inwestycyjnego!