Pożyczki unijne – na rozwój inicjatyw

Klientom zainteresowanym pożyczkami unijnymi, przedstawiam ofertę przygotowaną we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, będącym funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielane w ramach TISE pożyczki pochodzącą ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Jeremie i programu Rozwój Polski Wschodniej, a także ze środków własnych.

Korzyści związane z dotacjami unijnymi:

  • możliwość rozwoju działalności,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy.

Więcej informacji o pożyczkach unijnych – https://tise.pl/

Chcesz rozwijać swoją działalność jako mikro, małe lub średnio przedsiębiorstwo? Skontaktuj się, by uzyskać dodatkowe informacje o możliwościach pozyskania pożyczek unijnych!