Różne źródła - jeden cel

Co mogę zrobić dla Twojej firmy?

Pomagam w uzyskaniu najatrakcyjniejszych ofert finansowania z kilku najpopularniejszych źródeł.

finansowanie działalności gospodarczych

Kredyt obrotowy to kredyt bankowy, który może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu, zakupu drobnego wyposażenia czy opłat administracyjnych.

Dowiedz się więcej
kredyty inwestycyjne dla firm

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy, który może być przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli takich których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Przeznaczenie, odbiorcy i korzyści.

Dowiedz się więcej
kredyty konsolidacyjne dla firm

Kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Dzięki niemu, możliwe jest połączenie wszystkich bądź części zobowiązań w jedno, z niższą miesięczną ratą i dłuższym okresem kredytowania.

Dowiedz się więcej
ubezpieczenia dla firm i osob prywatnych

Rozmawiam z klientami i ich potrzebach związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Znając indywidualną sytuację firmy, dobieram najlepsze rozwiązania z zakresu ubezpieczeń. W zakresie ubezpieczeń firmowych współpracują z OVB.

Dowiedz się więcej
finansowanie firm - kredyt na spłatę zus i us

Składki płacone na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potrafią być zmorą niejednego przedsiębiorcy. Kredyt na spłatę zobowiązań to najlepsza szansa dla Twojego biznesu. Trudne kredyty to moja specjalność.

Dowiedz się więcej
finansowanie firm - leasing

Leasing umożliwia inwestorowi dostęp do wszelkiego rodzaju środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych. Czas trwania umowy leasingowej zależy od leasingobiorcy oraz rodzaju leasingowanego przedmiotu.

Dowiedz się więcej
faktoring

Faktoring polega na wykupie przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.

Dowiedz się więcej
pozyczki unijne dla firm

Klientom zainteresowanym pożyczkami unijnymi, przedstawiam ofertę przygotowaną we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, będącym funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej
gwarancje dla firm

Gwarancja bankowa stanowi samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Dowiedz się więcej